Quản lý chấm công

Quản lý chấm công

Tính năng

Các tính năng giải quyết công tác chấm công cho doanh nghiệp

Tích hợp tất cả các nghiệp vụ chấm công từ khai báo ca đến chuyển tính lương trên cùng một hệ thống

gio lam viec hinh thuc cham cong xep ca linh hoat
THIẾT LẬP CA HÌNH THỨC & DỮ LIỆU CHẤM CÔNG XẾP CA LINH HOẠT
XEM CHI TIẾT XEM CHI TIẾT XEM CHI TIẾT
     

 

bang tong hop cong icon bao cao cong icon 2
BẢNG CÔNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG BÁO CÁO
XEM CHI TIẾT XEM CHI TIẾT

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

Tích hợp đa hình thức chấm công, hỗ trợ quá trình chấm công của doanh nghiệp trở nên tự động hóa, giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến chấm công và tổng hợp dữ liệu công của nhân viên dễ dàng, chuyên nghiệp

 

Thiết lập ca

bang phan ca                   

✅ Cho phép tạo mới và thiết lập ca theo từng loại hình doanh nghiệp   

✅ Tạo ca linh hoạt theo chu kỳ: ngày, tuần, tháng

✅ Cập nhật số lần nghỉ tối đa trong tháng

✅ Dễ dàng phân ca, chỉnh sửa ca làm việc cho nhân viên

✅ Thêm mới và tạo ca làm việc đơn giản

✅ Cập nhật chi tiết lịch làm việc cho nhân sự sau khi phân ca

 

Hình thức & dữ liệu chấm công

 

Đa dạng hình thức chấm công: Vân tay, GPS, ...

 Cho phép search vị trí chấm công GPS theo thời gian thực. Hoặc Lưu vị trí cho lần sử dụng tiếp theo.

✅ Quản lý dữ liệu chấm công hàng ngày theo: Hình thức chấm công, Vị trí chấm công, Ngày giờ chấm công, Hình ảnh chấm công, ...

✅ Cho phép đồng bộ vân tay của nhân viên từ máy
chấm công này sang máy chấm công khác.

✅ Bắt buộc đăng ký thiết bị chấm công (nếu là chấm GPS) để chống gian lận.

✅Nhân viên sau khi chấm công, có thể thấy ngay được kết quả chấm công của mình, không còn sai công vào cuối tháng.

Xếp ca linh hoạt

bang tong-hop-cong                   

 ✅ Xếp lịch làm việc linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp.

✅ Cho phép quản lý dễ dàng phân việc cho nhân viên theo các tùy chọn về thời gian

✅ Một nhân sự có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc miễn là không trùng giờ làm việc đã nộp

✅ Có nhiều ca làm việc để nhân viên có thể dễ dàng chọn

✅ Nhân viên có thể xoay ca ngay trên hệ thống

Bảng tổng hợp công

 

bang tong hop cong 2

✅ Tự động đồng bộ dữ liệu chấm công giữa các máychấm công với ứng dụng App và phần mềm HRM.

✅ Tự động tính toán công theo ca và theo nhiều hệ số.

✅ Cho phép HR theo dõi và tổng hợp công, tính công
tự động của nhiều đối tượng nhân sự: văn phòng,
khoán, làm thêm, công tác, ...

✅ CEO/ HR dễ dàng tra cứu, truy xuất dữ liệu chấm
công, xem bảng công tổng hợp bất cứ lúc nào.

✅ Tổng hợp công hàng tháng chỉ với 1 click chuột. Tự
động kết xuất bảng công để làm dữ liệu tính lương.

Hệ thống báo cáo

 

bao cao cong

 

 

✅ Tự động tổng hợp báo cáo phép

✅ Tự động tổng hợp báo cáo làm thêm giờ chi tiết

✅ Tự động tổng hợp báo cáo làm thêm giờ

✅ Tự động tổng hợp báo cáo đi công tác

✅ Tự động tổng hợp báo cáo tổng hợp chấm công