Tính năng

1

Tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú, nội trú

2

Quản lý khám, chữa bệnh ngoại trú

3

Quản lý điều trị nội trú

4

Quản lý bệnh án nội trú, ngoại trú

5

Quản lý ảnh chiếu, chụp định dạng JPEG, DICOM và kết quả chẩn đoán hình ảnh

6

Quản lý kết quả xét nghiệm

7

Quản lý viện phí

8

Xuất XML lên cổng giám định của BHXH VN

9

Quản lý hệ thống kho dược, vật tư, hoá chất

10

Quản lý ngân hàng máu

11

Quản lý dinh dưỡng

12

Quản lý thiết bị

13

Quản lý hoạt động chống dịch

14

Thiết lập các báo cáo thống kê, tổng hợp về hoạt động của bệnh viên

15

Quản lý các danh mục

16

Theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh của bệnh nhân

17

Theo dõi hoạt động khám, chữa bệnh của cán bộ y, bác sỹ

18

Theo dõi dịch bệnh, cảnh báo dịch bệnh trên nền công nghệ thông tin địa lý (GIS)

19

Thiết lập báo cáo tổng hợp tổng hợp hoạt động của hệ thống bệnh viện được quản lý

20

Quản trị, phân quyền người dùng