Quản lý Đơn từ

Quản lý Đơn từ

Tính năng

QUẢN LÝ ĐƠN TỪ

Mọi đơn từ hành chính và quy trình duyệt đơn đều được số hóa lên hệ thống phần mềm HRM. Đơn từ sau khi duyệt, sẽ tự động cập nhật vào bảng chấm công để phục vụ cho việc tính lương hàng tháng..

 

Vướng mắc của doanh nghiệp??

Quan ly nghi phep                   

 

 

✅Tốn chi phí in ấn các loại đơn từ, hóa đơn trong doanh nghiệp

 

✅ Lãng phí thời gian trong việc tạo và duyệt đơn từ

 

✅ Khó kiểm soát và tổng hợp đơn từ cuối tháng

Quản lý nghỉ phép

 

quan ly don nghi phep

   

 

✅ Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo quy định.  

✅ Cho phép đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép online trên phần mềm

✅ Cho phép kết chuyển phép dư sang năm sau

✅ Reset phép năm cũ khi hết hạn sử dụng.

Tra soát công

de nghi tra soat cong                   

       

✅ Bổ sung công khi nhân viên quên chấm công hoặc trong trường hợp máy chấm công bị lỗi.

 

✅ Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin liên quan đến bổ sung công cho nhân sự.

       

✅ Cập nhật những lý do liên quan đến bổ sung công.

Phiếu công tác

 

phieu di cong tac

 

✅ Tạo phiếu công tác/ phiếu giao việc trên hệ thống.

 

✅ Ghi lại thông tin các địa điểm công tác.

 

✅ Dữ liệu chấm công bằng định vị GPS sẽ được đẩy về bảng công