Tính năng

Ưu điểm vượt trội của Hệ thống SGIS Hospital Manager 

 

 

01 Quản lý tổng thể hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện

✅ Quản lý tổng thể, thống nhất mọi khoa phòng của bệnh viện; đáp ứng quản lý thông suốt đối với các bệnh viện/phòng khám lớn có nhiều chi nhánh ở các địa điểm khác nhau.

✅ Quản lý chi tiết từng hoạt động liên quan đến khám, chữa bệnh, cho phép theo dõi lịch sử khám chữa bệnh  (bệnh án) của từng bệnh nhân; cũng như theo dõi hoạt động và kết quả công việc của từng y, bác sĩ.

✅ Quản lý hệ thống kho dược, vật tư, hoá chất,... chuẩn xác, đảm bảo tính thống nhất số liệu đầu vào, đầu ra của mỗi kho, của cả hệ thống kho và tất cả bệnh viện.

 

 

                         02  Đảm bảo liên thông dữ liệu với cổng giám định của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội

                                 ✅ Kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu của BHXH đối với dữ liệu gửi lên cổng giám định. Là một trong số ít phần mềm đáp ứng chuẩn XML 4210/QĐ - BYT sớm nhất cả nước.

                                 ✅ Quản lý một cách thông minh hệ thống các loại dịch vụ khác nhau, tự động chọn đúng giá áp dụng cho bệnh nhân căn cứ vào thông tin về bệnh nhân, thời điểm khám chữa bệnh và căn cứ vào hạng của đơn vị.

                                 ✅ Cho phép tại cùng một thời điểm,cùng một dịch vụ có thể có nhiều giá áp dụng cho
                                      nhiều đối tượng khác nhau (có BHYT, không BHYT, được phục vụ theo yêu cầu,...).

                                 

 

 

03 Đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thu chi nội bộ của bệnh viện

✅ Tính tổng thu - tổng chi của bệnh viện trong khu vực khám, chữa bệnh, doanh thu của từng khoa, của cả bệnh viện, kết quả hoạt động của từng y bác sĩ, điều dưỡng; chấm công cho các ca kíp phẫu thuật,...     

✅ Giám sát chặt chẽ đầu vào, đầu ra của từng kho dược, vật tư, hoá chất và của cả hệ thống kho.

 

 

 

 

 

 

 

                                     04 Hệ thống  hạ tầng cài đặt đơn giản, tối ưu chi phí 

                           ✅Phần mềm được xây dựng bằng ngô ngữ C++ nên không đòi hỏi nhiều ở cấu hình máy tính. Có thể cài đặt, vận hành tốt trên máy tính với hệ điều hành Windows - XP hoặc Window 2000, có 01 Gb ram.

                           ✅Chặn bắt các lỗi của người dùng ở tất cả những nơi có thể, cảnh báo về lỗi ở những nơi mà người dùng có quyền lựa chọn phương án xử lý, nhờ vậy hạn chế đến mức thấp nhất các lỗi do người dùng gây ra đối với dữ liệu.