Tư vấn

Các bước xây dựng khung năng lực
03-11-2023
Các bước xây dựng khung năng lực

Khung năng lực là phương pháp quản lý năng lực theo chức danh, nghĩa là mỗi nhân viên trong doanh nghiệp sẽ được đánh giá năng lực theo tiêu chí năng lực, hay khung năng lực theo vị trí đang nắm giữ, thay vì đánh giá năng lực chung chung. Trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực, doanh nghiệp sẽ xây dựng yêu cầu đào tạo hoặc lộ trình công danh phù hợp với nhân sự đó. Ở góc độ công ty, kết quả đánh giá năng lực là căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo và chiến lược nhân sự.

Các bước xây dựng hệ thống lương 3P
03-11-2023
Các bước xây dựng hệ thống lương 3P

Áp dụng phương pháp trả lương 3p, người lao động sẽ được trả lương phù hợp với ảnh hưởng và những đóng góp của họ cho công ty. Ngoài ra, hệ thống trả lương này sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân viên và khuyến khích nhân viên nâng cao năng suất làm việc. Khác với cách trả lương cũ – trả lương dựa theo bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, bỏ qua năng suất và năng lực thực của nhân viên – hệ thống lương 3p sẽ tạo ra sự công bằng trong doanh nghiệp, loại bỏ những yếu tố cảm tính và thiên vị.

Networking là gì ? 7 kỹ năng Networking xuất sắc của các lãnh đạo
31-10-2023
Networking là gì ? 7 kỹ năng Networking xuất sắc của các lãnh đạo

Networking là kỹ năng xây dựng mối quan hệ – khả năng xây dựng và chủ động duy trì các mối quan hệ cộng tác công việc nhằm phục vụ cho mục tiêu tương lai của doanh nghiệp. Networking thường dựa trên câu hỏi “Tôi có thể giúp được gì?” thay vì “Tôi có thể nhận được gì?”

Total Reward là gì? Tác dụng của Total Reward với doanh nghiệp.
31-10-2023
Total Reward là gì? Tác dụng của Total Reward với doanh nghiệp.

Total Rewards là việc doanh nghiệp sẽ phải định hình lại các chế độ, chính sách, các quy định nhân sự hiện hành để bổ sung, hoàn thiện các khía cạnh còn thiếu hoặc còn yếu.

Lương 3P là gì? Làm sao để áp dụng lương 3P hiệu quả nhất.
28-10-2023
Lương 3P là gì? Làm sao để áp dụng lương 3P hiệu quả nhất.

Lương 3P là một hệ thống đánh giá lương thưởng dựa trên 3 yếu tố chính: Pay for Position, Pay for Person, Pay for Performance

Quy trình và công nghệ chuyển đổi số doanh nghiệp
27-10-2023
Quy trình và công nghệ chuyển đổi số doanh nghiệp

5 bước chuyển đổi số doanh nghiệp cần biết

Yếu tố then chốt chuyển đổi số
27-10-2023
Yếu tố then chốt chuyển đổi số

Chuyển đổi số là triển khai một loạt những thay đổi công nghệ và con người để tái cấu trúc hoạt động

Tư vấn quản trị nhân sự và Tư vấn chuyển đổi số đối với Tự động hoá Etek
08-08-2023
Tư vấn quản trị nhân sự và Tư vấn chuyển đổi số đối với Tự động hoá Etek

Đại diện Ban Lãnh đạo ETEK, Tổng giám đốc khẳng định, định hướng tầm nhìn của công ty là tiêu chuẩn hóa quốc tế và phát triển thị trường, phát triển bền vững theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chuyển đổi số là tất yếu trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt chuyển đối số trong quản trị nhân sự càng trở nên cấp bách và thiết yếu trong thời đại công nghệ 4.0

Tư vấn quản trị nhân sự 4.0
08-08-2023
Tư vấn quản trị nhân sự 4.0

Quản trị nguồn nhân lực theo công nghệ 4.0 là việc chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ để làm thay đổi cách thức quản lý và nâng cao năng lực quản trị nhân sự.