Quản lý công tác

Quản lý công tác

Tính năng

QUẢN LÝ CÔNG TÁC

Quản lý Đi công tác & Công tác phí là phân hệ giúp kiểm soát và theo dõi quy trình lập kế hoạch đi công tác, phê duyệt, tạm ứng và quyết toán công tác phí.

 

Thiết lập quy định công tác

thiet-lap-quy-dinh-cong-tac                   

✅  Cho phép thiết lập quy định tính công vượt định mức   

✅ Tạo khung giờ xuất phát công tác được chấp nhận

✅ Thiết lập kinh phí hỗ trợ nhân viên đi công tác

✅ Thiết lập danh mục phương tiện, định mức công cho từng công việc

Hình thức & dữ liệu chấm công

 

Đa dạng hình thức chấm công:  GPS, MAP,...hinh thuc cham cong cong tac

 Cho phép search vị trí chấm công GPS theo thời gian thực. Hoặc Lưu vị trí cho lần sử dụng tiếp theo.

✅ Quản lý dữ liệu chấm công hàng ngày theo: Hình thức chấm công, Vị trí chấm công, Ngày giờ chấm công, Hình ảnh chấm công, ...

✅ Cho phép đồng bộ dữ liệu chấm công của nhân viên từ app về máy chủ

✅ Tự động đồng bộ dữ liệu chấm công về phần mền để tổng hợp công cuối tháng.

✅Nhân viên sau khi chấm công, có thể thấy ngay được kết quả chấm công của mình, không còn sai công vào cuối tháng.

Đăng ký lịch đi công tác

phieu de xuat di cong tac                   

 ✅ Nhân sự có thể gửi yêu cầu đăng ký đi công tác, kết hợp đăng ký xe, khách sạn và vé máy bay

✅ Phân hệ luôn cập nhật các chính sách, quy định về đi công tác và công tác phí để nhân sự nắm bắt và thực hiện

✅ Hỗ trợ đính kèm nhiều loại tệp tin tài liệu