HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 24-01-2024

1. Đăng nhập hệ thống

- Nhập địa chỉ Email và Mật khẩu

- Chọn Đăng nhập

 

Tiếp theo, ở thanh điều hướng bạn nhấn chọn phân hệ “Hành chính nhân sự” để truy cập vào phân hệ này.